محصولات
خمير رنگ چند جانبه ساختمانی
ALCO-6565

خمير رنگ چند جانبه ساختمانی

ALCO-6565

خمیر رنگ چند جانبه ساختمانی

به منظور دستیابی به فامهای مورد نظر در رنگهای روغنی پایه حلالی، اکریلیک پایه آب و پلاستیک و نیمه پلاستیک بر پایه PVA می‌توانید از خمیر رنگهای چند جانبه ساختمانی الوان استفاده کنید.

پیشنهاد مشابه