محصولات
تینر فوری 10000 (شیلان)
ALCO-3234

تینر فوری 10000 (شیلان)

ALCO-3234

تینر فوري 10000 جهت رقیق نمودن رنگ های نیترو سلولزی، کیلر، سیلر و رنگ های فوری هوا خشک بکار می رود. تينر را به آرامي به رنگ افزوده و پس از بهم زدن و یکنواخت کردن، رنگ قابل استفاده می‌باشد.

توجه:مشخصات، نکات ایمنی و شرایط نگهداری بر روی بسته بندی این محصول به طور کامل درج گردیده است.

پیشنهاد مشابه