محصولات
پرايمر زينک كرومات آلکیدی
ALCO-2002

پرايمر زينک كرومات آلکیدی

ALCO-2002

پرایمر زینک کرومات آلکیدی

محصول پرایمر آلکیدی با استفاده از بهترین پیگمنتهای ضدخوردگی تهیه گردیده است و به عنوان اولین لایه بر روی سطح آهنی اعمال می‌گردد. این محصول دارای زمان خشک شدن، دوام، چسبندگی و قدرت پوشانندگی مناسبی است و پایداری خوبی در برابر خوردگی، سایش و عوامل جوی از خود نشان میدهد؛ لذا جهت سطوح آهنی محیط‌های داخل و خارج ساختمان (خانگی، صنعتی و نیمه صنعتی) پیشنهاد میشود.

توجه:مشخصات آماده سازی سطح، روش مصرف، نکات ایمنی و شرایط نگهداری بر روی بسته‌بندی این محصول به طور کامل درج گردیده است.

مشخصات فنی در دمای 25 درجه سانتیگراد
نقطه اشتعال
38 درجه سانتیگراد
زمان اعمال لايه بعدی
حداقل 12 ساعت
زمان خشک شدن سطحی (بستگی به جريان هوا، دمای محيط، ميزان رطوبت، ضخامت و تعداد لايه‌ها دارد.)
حداكثر 3 ساعت
پوشش تئوری (ميزان واقعی بستگی به سطح زير كار، ضخامت پوشش، ابزار كاربرد و شرايط محيطی دارد.)
11-9 متر مربع بر ليتر (ضخامت فيلم خشک 50 میکرون)
پیشنهاد مشابه