محصولات
زينكا
ALCO-3216

زينكا

ALCO-3216

زينكا پوشـشي یک جزیـی حـاوی پودر روی می باشد و به همين دليل از طریق حفاظت کاتدی از سطح محافظت می نماید و مانع خوردگي سطح مي شود. اين پوشش دارای چسبندگی مناسبی بر روی انواع سطوح آهنی بوده و به آسانی قابل اعمال است و در عین سختـی منـاسب، انعطـاف پذیری مطلوبی نیز دارد. از مزاياي ديگر اين پوشش زمان خشك شدن سريع آن مي باشد.

نکته:جهت دریافت مشخصات فنی کامل این محصول، خواهشمند است شماره موبایل خود را در سامانه الوان، ثبت و کدی که پیامک می­گردد را مجدداً در سامانه ثبت فرمائید.

 

پیشنهاد مشابه