محصولات
تينر كوره‌ای
ALCO-2400

تينر كوره‌ای

ALCO-2400

تینر کوره‌ای جهت رقیق‌سازی رنگ‌های کوره‌ای به منظور رسیدن به ویسكوزیته مناسب برای اعمال رنگ به كار می‌رود. همچنین این تینر برای شستشوی ابزار رنگ‌آمیزی و اسپری نیز قابل استفاده می‌باشد.

پیشنهاد مشابه