محصولات
رويه پلی اورتان براق
ALCO-2703

رويه پلی اورتان براق

ALCO-2703

رویه پلی اورتان براق

این محصول دو جزئی بر پایه رزین‌های پلی یورتان و هاردنر ایزوسیانات برای سطوح فلزی و بتونی طراحی شده است. این پوشش‌ها در قیاس با رنگ‌های روغنی الکیدی مقاومت بسیار عالی در برابر اغلب مواد خورنده داشته و در مقابل انواع مواد شیمیایی مثل (اسیدها و بازها)، حلال‌ها و عوامل فرسایشی پایدار هستند. طیف وسیعی از سطوح مختلف با این‌گونه پوشش‌ها قابل حفـاظت است. به علـت مقـاومت بسـیار خوب این پوشـش در برابر نور UV عمدتاً برای محیط بیـرونی (Out door) توصیه می‌شوند.

پیشنهاد مشابه