محصولات
تينر رنگ ترافيك آلكيد كلروكائوچو
ALCO-2509

تينر رنگ ترافيك آلكيد كلروكائوچو

ALCO-2509

تينر ترافيك آلكيد كلروكائوچو جهت رقیق سازی رنگ ترافيك آلكيد كلروكائوچو به منظور رسيدن به ويسكوزيته مناسب براي اعمال رنگ به كار مي‌رود. همچنين اين تينر براي شستشوي ابزار رنگ‌آميزي و اسپري نيز قابل استفاده مي‌باشد.

نکته:جهت دریافت مشخصات فنی کامل این محصول، خواهشمند است شماره موبایل خود را در سامانه الوان، ثبت و کدی که پیامک می­گردد را مجدداً در سامانه ثبت فرمائید.

پیشنهاد مشابه