محصولات
رنگ ترافیک گرم (مخصوص مناطق سرد و خشک و مناطق گرم و مرطوب)
ALCO-2514

رنگ ترافیک گرم (مخصوص مناطق سرد و خشک و مناطق گرم و مرطوب)

ALCO-2514

رنگ ترافیک گرم

این رنگ بر پایه رزین‌‎های سینتتیک تهیه شده است و به صورت نوار ضخیم بر روی سطوح آسفالت و سیمانی قابل اجرا می‌باشد. به دلیل دوام، چسبندگی و مقاومت آن در برابر آب و شرایط جوی به طور گسترده جهت خط کشی طولی معابر به خصوص اتوبان‌ها و بزرگراه‌ها به کار می‌رود.

 

آماده سازی سطح رنگ ترافیک گرم

سطح آسفالت و بتن باید قبل از اعمال رنگ خشک، تمیز  و عاری از هرگونه گرد و غبار  و چربی باشد.

 

روش مصرف رنگ ترافیک گرم

این رنگ توسط ماشین های مخصوص خط کشی رنگ های ترافیک  گرم  اجرا می گردد.

ابتدا ظروف حاوی رنگ در دیگ های حاوی المنت‌های حرارتی ریخته شده و تا 230 درجه حرارت می‌بینند. پس از ذوب شدن رنگ و همزدن آن توسط همزن بر روی سطح آسفالت اعمال می‌شود.

 

نکات ایمنی و شرایط نگهداری رنگ ترافیک گرم

محتویات ظرف را در محیط خشک، خنک و دور از نور مستقیم خورشید و با تهویه مناسب نگهداری نمائید.

مجری موظف است؛ هنگام مصرف این محصول از ماسک مخصوص و دستکش استفاده نماید.

بهترین زمان مصرف در صورت شرایط انبارداری مناسب تا 12 ماه پس از تاریخ تولید می‌باشد.

پیشنهاد مشابه