محصولات
رنگ سوله 2011
ALCO-2011

رنگ سوله 2011

ALCO-2011

رنگ سوله 2011

این محصول با استفاده از بهترین پیگمنت‌های ضد خوردگی تهیه شده است و در شرایط آب و هوایی معتدل، جهت حفاظت سطوح آهنی، تاسیسات، سازه‌ها و لوازم خانگی و اداری فلزی در محیط‌های ساختمانی و نیمه صنعتی پیشنهاد میشود. زمان خشک‌شدن، دوام، چسبندگی و قدرت پوشانندگی مناسب از مزایای این محصول میباشد.

توجه: مشخصات آماده سازی سطح، روش مصرف، نکات ایمنی و شرایط نگهداری بر روی بسته‌بندی این محصول به طور کامل درج گردیده است.

پیشنهاد مشابه