محصولات
پوشش ضد حريق پف كننده پايه آب
ALCO-5001

پوشش ضد حريق پف كننده پايه آب

ALCO-5001

پوشش ضد حريق پف كننده پايه آب

این پوشش پایه آبی جهت حفاظت ساختارهای فولادی در برابر حریق به کار میرود و استفاده از آن برای محیط‌های داخلی و مکان‌هایی که استفاده از محصولات پایه حلالی به واسطه محدودیت‌های محیطی امکان‌پذیر نیست. (برای مثال بیمارستان‌ها و سایر مکان‌های سر بسته) پیشنهاد میگردد. این نوع پوشش به هنگام قرار گرفتن در معرض حریق پف كرده و یک ساختار فوم فشرده به ضخامت تقریبـی 2 سانتیمتـر روی سطـح ایجاد میكند و علاوه بر اینكه از خود گازهای سمی و بودار متصاعد نمینماید، به عنوان یک لایه عایق عمل نموده و مانع از انتقال حرارت به سطح فولاد میگردد. این رنگ به عنوان رنگ ضد حریق برای سطوح چوبی و گالوانیزه نیز قابل استفاده می‌باشد و عمل كندسوزی چوب و جلوگیری از خاكستر شدن آن را انجام می‌دهد.

پیشنهاد مشابه