محصولات
رنگ اسپری مات
ALCO-6004

رنگ اسپری مات

ALCO-6004

رنگ اسپری مات

رنگ اسپری الوان بر پایه رزینهای هوا خشک (اصلاح شده) تهیه گردیده است و از زمان خشک شدن مطلوبی برخوردار میباشد و برای کاربرد بر روی انواع سطوح فلزی، چوبی، گچی و بتونی پیشنهاد میگردد.

 

توجه: روش مصرف، نکات ایمنی و شرایط نگهداری بر روی بسته‌بندی این محصول به طور کامل درج گردیده است.

پیشنهاد مشابه