تینر روغنی الوان :
این تینر جهت رقیق نمودن رنگهای بر پایه الکید رزین لانگ اویل و نیز وارنیش های  الکیدی و روغن الیف ها بکار می رود.
میزان اختلاط تینر با رنگ ، بستگی به غلظت رنگ ، سطح مورد نظر ، ابزار اعمال رنگ و نیز شرایط آب و هوائی (درجه حرارت محیط) دارد. ولی در شرایط نرمال ، معمولاً به میزان 15 الی 20% وزنی رنگ، تینر به آن اضافه می گردد و پس از بهم زدن و یکنواخت کردن، رنگ قابل استفاده می باشد.

 

مشخصات تینر روغنی الوان:
- بدون رنگ و شفاف
- سرعت تبخیر بالا
- دانسیتیه حدود gr/cm3  77/0

مواد اولیه تشکیل دهنده :

- White Spirit
- (Low Aromatic)   Special Solvent


نکات ایمنی و شرایط نگهداری :
- از دسترس کودکان دور نگه دارید .
- بخار متصاعد شده از تینر را استشمام نکنید.
- تینر را در ظروف در بسته نگهداری کنید.
- در محیط خنک ، دور از نور مستقیم خورشید و وسایل حرارت زا نگهداری شود.
- درصورت استفاده از تینر در محیط بسته ، از تهویه مناسب محیط اطمینان حاصل کنید.
- پس از اتمام کار، در کانال فاضلاب ریخته نشود.
توجه مهم :
تینرها از مواد اولیه با قابلیت شعله وری بسیار بالا تشکیل شده اند. لذا در حفاظت از خود و محیط خود هوشیار و دقیق باشید.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تینر فوری الوان :
این تینر جهت رقیق نمودن رنگهای نیترو سلولزی ، کیلر ، سیلر و رنگهای فوری هوا خشک بکار می رود. میزان اختلاط تینر با رنگ ، بستگی به غلظت رنگ ، سطح مورد نظر ، ابزار اعمال رنگ و نیز شرایط آب و هوائی (درجه حرارت محیط) دارد. ولی در شرایط نرمال ، معمولاً به میزان 50 الی 100% وزنی رنگ بستگی  به شرایط کارکرد، تینر به آن اضافه می گردد و پس از بهم زدن و یکنواخت کردن، رنگ قابل استفاده می باشد.

 

مشخصات تینر فوری الوان:
- بدون رنگ و شفاف
- سرعت تبخیر  بسیار بالا
- دانسیته حدود gr/cm3 8/0

مواد اولیه تشکیل دهنده :
- Ester
Glycol Ether
-  Ketone
-  Aromatic Solvent
-  Alcohol  

نکات ایمنی و شرایط نگهداری :
- از دسترس کودکان دور نگه دارید .
- بخار متصاعد شده از تینر را استشمام نکنید.
- تینر را در ظروف در بسته نگهداری کنید.
- در محیط خنک ، دور از نور مستقیم خورشید و وسایل حرارت زا نگهداری شود.
- درصورت استفاده از تینر در محیط بسته ، از تهویه مناسب محیط اطمینان حاصل کنید.
- پس از اتمام کار، در کانال فاضلاب ریخته نشود.

توجه مهم :
تینرها از مواد اولیه با قابلیت شعله وری بسیار بالا تشکیل شده اند. لذا در حفاظت از خود و محیط خود هوشیار و دقیق باشید.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


رنگ های ساختمانی خارجی

رنگ های ساختمانی داخلی

حلال ها

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت رنگ و رزین الوان می باشد . طراحی و پیاده سازی : گروه طراحی هلیا استار