دات نت نیوک
fa-IR en-GB
 

تكنيك ايجاد طرح موج هاي دسته اي در رويه نهايي

 1. 1
  رنگ پايه را روي سطح اجرا نمائيد.
 2. 2
  رنگ مورد نظر خود را بسازيد و آن را در سيني رنگ بريزيد.
 3. 3
  روي رنگ پايه رنگ جديد را اعمال نمائيد.
 4. 4
  جارويي با پهناي مورد نظر انتخاب و مطابق پهناي جارو اقدام به ايجاد چهارگوشهاي افقي و عمودي يك در ميان نمائيد تا سطح شطرنجي زيبايي ايجاد گردد.
 5. 5
  اين كار را ميتوان با رولر با طرح مناسب نيز اجرا نمود.
 6. 6
  ديوار زيباي شما آماده است.