دات نت نیوک
fa-IR en-GB
 

تكنيك ايجاد طرح ابر و باد در رويه نهايي

 1. 1
  رنگ پايه را روي سطح اجرا نمائيد
 2. 2
  رنگ مورد نظر خود را بسازيد و آن را در سيني رنگ بريزيد.
 3. 3
  روي رنگ پايه رنگ جديد را اعمال نمائيد.
 4. 4
  به طور تصادفي با قلم از رنگ رويه روي ديوار مطابق تصوير اجرا كنيد.
 5. 5
  با يك تكه ابر روي تمام ديوار طرح آبرنگي ايجاد كنيد.
 6. 6
  اين كار را مجددا تا زماني كه رنگ خشك نشده و به طرح دلخواه نرسيده ايد ادامه دهيد.