دات نت نیوک
fa-IR en-GB
 

چشم انداز شرکت تعاونی تولید رنگ و رزین الوان

شرکت تعاونی تولید رنگ و رزین الوان به عنوان یک سازمان یاد گیرنده هوشمند و تحول گرا، نوآور، آینده نگر و مورد اطمینان مشتریان با تکیه بر مهارت، پیشرو بودن ،توانمندی ، درستکاری کارکنان خود و با استفاده از فناوری های روز ضمن اجرای صحیح مأموریت و برنامه های خود با درک درست از فرصتهای محیطی نیازهای جامعه و ضرورتهای بین المللی به شکل فعال و موثر نه تنها به تغییرات محیط پاسخ میدهد بلکه به خلق آنها نیز می پردازد.

شرکت ضمن بهره گیری مناسب از مشارکتها و همکاری کارکنان ، نهادهای تخصصی زیر مجموعه خود و با استفاده از اصل شفاف سازی اطلاعات ضمن ارائه طیف وسیعی از محصولات به صورت سریع و مطمئن در دسترس و ارزان نسبت به خدمت گیرندگان پاسخگو میباشد.

شرکت با اجرای کامل و بهره برداری از سیستم جامع اطلاعات ضمن ارائه الکترونیکی محصولات و خدمات مسیر تبدیل شدن به متولی تولید رنگ در کشور و سرآمدی سازمانهای مشابه در منطقه را در حوزه مأموریت تعیین شده در چشم انداز خود قرار داده است.

بیانیه مأموریت شرکت تعاونی تولید رنگ و رزین الوان

رسالت مأموریت و هدف بنیادین سازمان با تکیه بر رعایت قوانین و مقررات کشور اهداف و رهنمود های شرکت و اصول و قواعد مربوطه و با نگاه به چشم انداز صنعت رنگ کشور به شرح زیر تنظیم گردیده است:

alvan paint

کمک به توسعه ظرفیتها و کاهش هزینه های دراز مدت نظام تولید در بخش تولید رنگ و صیانت از محیط زیست کشور

alvan paint

تقویت تولید، توزیع و فروش داخلي و صادرات به كشورهاي هدف با كمك توسعه ارتباطات قوی و توسعه تکنولوژی به عنوان پیش برنده رشد اقتصادی و ارتقاء شرکت

alvan paint

توسعه قابلیت های رقابت پذیری و پیشرفت، در سایه عدالت اجتماعی از طریق به کارگیری سرمایه انسانی کارآمد

alvan paint

ارتقاء به ده جایگاه اول بهره وری نیروی کار در خوشه صنعت رنگ

alvan paint

نائل شدن به جایگاه ده شرکت تعاوني برتر کارآفرین

alvan paint

ایجاد یک شرکت که در تعامل با مشتریان مورد احترام و تحسین باشد و کیفیت را ابزار توسعه و موفقیت پایدار سازمان خود بداند