دات نت نیوک
fa-IR en-GB
 

تكنيك ايجاد خط در رويه نهايي

 1. 1
  ابتدا رنگ زير كار مورد نظر را اعمال كنيد.
 2. 2
  براي تهيه رنگ مورد نظر رويه، آن را مطابق سليقه خود ساخته و رنگ را با قلم روي سطح اعمال نمائيد.
 3. 3
  مي توانيد رنگ رويه مورد نظر را با رولر روي سطح نيز اعمال نمائيد.
 4. 4
  هنگامي كه هنوز رنگ رويه خشك نشده با يك شانه فلزي مطابق شكل روي آن بكشيد.
 5. 5
  پس از خشك شدن رنگ وسايل اتاق را دوباره در جاي خود قرار دهيد.