دات نت نیوک
fa-IR en-GB
 

پاكسازي رنگ قديمی پوسته شده

 1. 1
  ابتدا با استفاده از كاردك اقدام به زدودن پوسته ها نمائيد.
 2. 2
  با استفاده از بتونه خلل و فرج و تركهاي ديوار را پر نمائيد.
 3. 3
  سطح را كاملا سنباده نموده تا از صاف بودن آن اطمينان حاصل كنيد.
 4. 4
  قبل از شروع نقاشي حتما از تميز بودن سطح مطمئن گرديد.