دات نت نیوک
fa-IR en-GB
 

فرم تقاضای همکاری کارشناسان / مدیران

فیلد های مورد نیاز را وارد نمایید

اطلاعات کاربری

کد شغلی متناسب در آگهی استخدام را انتخاب نمایید. مهم : انتخاب شما بر اساس این کد شغلی می باشد.
پست الکترونیکی خود را وارد نمایید
 
لطفا کد ملی خود را وارد نمایید
 

مشخصات فردی

نام خود را وارد نمایید
نام خانوادگی خود را وارد نمایید
نام مستعار خود را وارد نمایید
نام پدر خود را وارد نمایید
شماره شناسنامه خود را وارد نمایید
 
محل صدور شناسنامه خود را وارد نمایید
محل تولد خود را وارد نمایید
تاریخ تولد خود را وارد نمایید
 
کلیک نمایید
دین خود را وارد نمایید
تابعیت خود را وارد نمایید
جنسیت خود را وارد نمایید
وضعیت تاهل خود را وارد نمایید
وضعیت خدمت نظام وظیفه خود را وارد نمایید
گروه خونی خود را وارد نمایید

مشخصات افراد خانواده( افراد تحت تكفل و سرپرستي در ستون مربوطه علامت گذاري شود. )

نام و نام خانوادگی
نسبت
سن(سال)
تحت تکفل
میزان تحصیلات
شغل
 
 
 
 
 
رنگ الوان

وضعیت مسکن

وضعیت مسکن خود را وارد نمایید
کد پستی خود را وارد نمایید
 
تلفن منزل خود را وارد نمایید
 
موبایل خود را وارد نمایید
 
آدرس منزل خود را وارد نمایید

مدارک تحصیلی

مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
معدل
سال اخذ مدرک
محل تحصیل
 
 
 
 
رنگ الوان

سوابق فعالیتها

محل فعالیت / شرکت
سمت سازمانی
شماره تماس / نام مسئول
آخرین حقوق دریافتی
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
علت ترک کار
 
کلیک نمایید
 
کلیک نمایید
 
کلیک نمایید
 
کلیک نمایید
 
کلیک نمایید
 
کلیک نمایید
 
کلیک نمایید
 
کلیک نمایید
 
کلیک نمایید
 
کلیک نمایید
مختصری از مهمترین وظایف و مسئولیتهای خود را بنویسید :
رنگ الوان

آموزش های طی شده

نام دوره
محل آموزش
مدت آموزش(ساعت)
تاریخ آموزش
 
 
 
 
رنگ الوان
هر نوع مهارت کامپیوتری و آشنایی با نرم افزارهای مختلف که در خود می بینید را وارد نمایید
هر نوع مهارت فنی و حرفه ای که در خود می بینید را وارد نمایید

مهارت در زبان های خارجی

نام زبان
مکالمه
نگارش
درک مطلب
رنگ الوان

وضعیت جسمانی

وضعيت جسماني( در صورتيكه هر يك از موارد زير را دارا مي باشد علامت زده و توضيح دهيد. )
اگر جزء بیماران خاص هستید این گزینه را انتخاب نمایید
اگر سابقه جراحی داریداین گزینه را انتخاب نمایید
اگر نقص عضو داریداین گزینه را انتخاب نمایید
اگر بیماری تنفسی داریداین گزینه را انتخاب نمایید
اگر سابقه حساسیت پوستی داریداین گزینه را انتخاب نمایید
اگر اختلالات بينايي يا شنوايي داریداین گزینه را انتخاب نمایید
اگر گزینه های بالا را انتخاب کرده اید در این قسمت توضیحات لازم را ارئه فرمایید

موارد دیگر

سابقه سنوات بیمه خود را وارد نمایید
سال ماه
شماره بیمه خود را وارد نمایید
تمایل خود به استفاده از بیمه تکمیلی را وارد نمایید
آيا طبق مقررات شركت مي توانيد ضمانت حسن انجام كار را به صورت سفته/تعهد محضری ارائه نمائيد؟
آيا از آشنايان يا اقوام شما شخصي در كارخانه رنگ سازي مشغول به فعاليت مي باشد؟ در صورت مثبت بودن نسبت ايشان را بفرمائيد.
نسبت
آيا در حال حاضر در سازمان و شركت ديگري مشغول به كار هستيد. در صورت پاسخ مثبت دليل تمايل به كار در شركت ديگر را بفرمائيد.
دلیل
با توجه به مهارتهاي خود توانايي انجام چه كارهايي را داريد و به كداميك بيشتر علاقمنديد؟
موفقیت های خاص(تحصیلی,شغلی,علمی,اجتماعی,فرهنگی,ورزشی و ... خود را ذکر فرمائید.
لطفا دو نقطه قوت شغلی / شخصیتی خود را نام ببرید :
لطفا دو نقطه ضعف شغلی / شخصیتی خود را نام ببرید :
توضيحات تكميلي و معرفي توانايي هاي خاص
نوع تمایل به همکاری خود را وارد نمایید
زمان پیشنهادی شروع به کار خود را وارد نمایید
 
کلیک نمایید