دات نت نیوک
fa-IR en-GB
 

آماده سازی قبل از رنگ

 1. 1
  ابتدا روز مشخصي را براي نقاشي ساختمان مورد نظر انتخاب كنيد.
 2. 2
  رنگ مورد نظر خود را انتخاب كنيد.
 3. 3
  ابزار و ملزومات رنگ آميزي را از قبل تهيه نمائيد.
  • لوازم و اثاثيه اتاق را حتي المقدور جمع كنيد يا روي آنها را بپوشانيد.

  • كف اتاق را با پوشش مناسب پوشانده و از عدم حركت اين پوشش روي كف اتاق مطمئن شويد ، براي اين كار مي توانيد از چسب كاغذي استفاده كنيد.

 4. 4
  در صورت لزوم از سنباده براي ايجاد سطحي صاف و قابل اطمينان استفاده كنيد
 5. 5
  قبل از شروع رنگ آميزي از تميز بودن سطح زير كار مطمئن شويد.
 6. 6
  در صورت لزوم درزگيري و ترك زدايي كنيد و حفره ها را نيز ترميم و پر نمائيد.
 7. 8
  اكنون ميتوانيد رنگ آميزي خود را آغاز نمائيد
  • در صورت استفاده از رولر و رنگ آميزي با رنگهاي پايه آبي ابتدا رولر را با آب مرطوب نموده سپس اقدام به نقاشي كنيد، در صورت استفاده از رنگهاي پايه حلالي ابتدا رولر را با تينرآغشته و مرطوب نمائيد و سپس اقدام به نقاشي كنيد.
  • سيني رولر را به اندازه مناسب از رنگ پر نمائيد.
  • چند بار رولر مرطوب شده را داخل سيني رنگ حركت دهيد تا كاملا رولر رنگ را به خود جذب نمايد.
  • رنگ اميزي خود را با رولر آغشته به رنگ آغاز نمائيد، پيشنهاد ميشود براي بهترين پوشش حركت رولر روي ديوار به شكل حرف W يا M انگليسي باشد.
  • هنگام رنگ آميزي ، رولر را تا زمان شنيدن صداي ناشي از اصطكاك رولر خشك روي ديوار از روي سطح بر نداريد، شنيدن اين صدا نشان دهنده اين مطلب است كه رنگ رولر تمام شده ولازم است تجديد گردد.
  • پس از اتمام رنگ اميزي سطوح تا زمان خشك شدن سطح تامل كنيد سپس در صورت نياز اقدام به اجراي دست بعدي رنگ نمائيد.
  • در صورت استفاده از برس ، از برسهاي پهن تر براي نقاشي سطوح وسيع و از برس هاي با پهناي كمتر براي گوشه هاي كار استفاده كنيد.