دات نت نیوک
fa-IR en-GB
 

نام محصول : رنگ مقاوم حرارت (250ºC)
کد محصول : ALCO-2320  
معرفی و کاربرد : این رنگ بر پایه رزین سیلیکون و از بهترین مواد اولیه در بازار تهیه شده است.. مقاومت حرارتی آن تا 250ºC بسیار عالی است و جهت پوشش مخازن، رادیاتورها، شبکه هاي گازرسانی کارایی بسیار عالی دارد.
نام محصول : رنگ مقاوم حرارت (300ºC)
کد محصول : ALCO-2315  
معرفی و کاربرد : این رنگ بر پایه رزین سیلیکون و از بهترین مواد اولیه در بازار تهیه شده است.. مقاومت حرارتی آن تا 300ºC بسیار عالی است و جهت پوشش مخازن، رادیاتورها، شبکه هاي گازرسانی کارایی بسیار عالی دارد.
نام محصول : رنگ مقاوم حرارت (400ºC)
کد محصول : ALCO-2322  
معرفی و کاربرد : این رنگ بر پایه رزین سیلیکون و از بهترین مواد اولیه در بازار تهیه شده است.. مقاومت حرارتی آن تا 400ºC بسیار عالی است و جهت پوشش مخازن، رادیاتورها، شبکه هاي گازرسانی کارایی بسیار عالی دارد.
نام محصول : رنگ مقاوم حرارت (500ºC)
کد محصول : ALCO-2324  
معرفی و کاربرد : اين رنگ بر پايه رزين سیلیکون و از بهترين مواد اولیه در بازار تهیه شده است. وجود آلومینیم در كنار رزين سیلیکون به همراه افزودني هاي ديگر باعث شده است اين رنگ مقاومت بسیار خوبي در شرايط محیطي مرطوب و صنعتي داشته باشد. مقاومت حرارتي آن تا 500 ̊ C بسیار عالي است و جهت پوشش مخازن، رادياتورها، شبکه هاي گازرساني كارايي بسیار عالي دارد.
نام محصول : رنگ مقاوم حرارت 25o ° C / 400 ° F
کد محصول : ALCO-2301  
معرفی و کاربرد : یک رنگ مقاوم در برابر حرارت بر پایه رزین سیلیکونی می باشد. این رنگ بر پایه رزین سیلیکونی و خمیر آلومینیوم به گونه ای فرموله شده است که مقاومت بسیار خوبی در شرایط مرطوب و محیط های صنعتی از خود نشان می دهد. رنگی براق و بادوام است و مقاومت حرارتی آن تا400 درجه فارنهایت بسیار عالی است و جهت سطوح در مجاور حرارت تااین دما مناسب می باشد.
نام محصول : رنگ مقاوم حرارت 4oo ° C
کد محصول : ALCO-2302  
معرفی و کاربرد : اين رنگ بر پايه رزين سیلیکون و از بهترين مواد اولیه در بازار تهیه شده است. وجود آلومینیم در كنار رزين سیلیکون به همراه افزودني هاي ديگر باعث شده است اين رنگ مقاومت بسیار خوبي در شرايط محیطي مرطوب و صنعتي داشته باشد. مقاومت حرارتي آن تا 400 ̊ C بسیار عالي است و جهت پوشش مخازن، رادياتورها، شبکه هاي گازرساني كارايي بسیار عالي دارد.
نام محصول : رنگ مقاوم حرارت 55o ° C
کد محصول : ALCO-2307  
معرفی و کاربرد : یک رنگ مقاوم در برابر حرارت بر پایه رزین سیلیکونی می باشد. این رنگ بر پایه رزین سیلیکونی و خمیر آلومینیوم به گونه ای فرموله شده است که مقاومت بسیار خوبی در شرایط مرطوب و محیط های صنعتی از خود نشان می دهد. پایداری و دوام خوبی داشته و مقاومت حرارتی آن تا550 درجه سانتیگراد بسیار عالی است و جهت سطوح در مجاورت حرارت تا این دما مناسب است.
نام محصول : رنگ مقاوم حرارت 6oo ° C
کد محصول : ALCO-2308  
معرفی و کاربرد : اين رنگ بر پايه رزين سیلیکون و از بهترين مواد اولیه در بازار تهیه شده است. وجود آلومینیم در كنار رزين سیلیکون به همراه افزودني هاي ديگر باعث شده است اين رنگ مقاومت بسیار خوبي در شرايط محیطي مرطوب و صنعتي داشته باشد. مقاومت حرارتي آن تا 600 ̊ C بسیار عالي است و جهت پوشش مخازن، رادياتورها، شبکه هاي گازرساني كارايي بسیار عالي دارد.