دات نت نیوک
fa-IR en-GB
 

نام محصول : پرایمر پوشش کف AWB
کد محصول : ALCO-5502  
معرفی و کاربرد : ﭘﺮاﻳﻤﺮ پوشش ﻛﻒ AWB الوان ﺑﺮ پایه رزین ﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و آﺧﺮﻳﻦ ﻓﻨﺎوري روز دﻧﻴﺎ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. این محصول جهت پوشش دهی سطوح بتنی و سیمانی سازه ها شامل ساختمانها، سالنهای تولید، پارکینگهای طبقاتی استفاده شده و با نفوذ در منافذ بتن و واکنش شیمیایی با ترکیبات آن یک لایه عبور ناپذیر در برابر آب و بخارات و گازها ایجاد می کند. این پرایمر قابلیت واکنش با سطوح مرطوب و خیس را نیز داراست. ﻣﺤﺼﻮل ﻓﻮق ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﻗﻮي ﺑﻴﻦ لایهﻫﺎي فوقانی و ﺳﻄﺢ ﺑﺘﻦ ﺷﺪه و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدﺿﻌﻒ ﻫﺎي ﺟﺰﺋﻲ ﺑﺘﻦ را ﻧﻴﺰ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﻋﺎري ﺑﻮدن از ﺣﻼل و همچنین مشخصات ویژه فیزیکی ، شیمیایی و مکانیکی پرایمر AWB اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﻪ ، ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ جهت استفاده در ﺳﻴﺴﺘﻢ های ﭘﻮﺷﺶ ﻛﻒ ﭘﻠﻲ ﻳﻮرﺗﺎن و اﭘﻮﻛﺴﻲ ﻣﺒﺪلﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
نام محصول : پوشش كف بدون سيليس
کد محصول : ALCO-5504  
معرفی و کاربرد : پوشش كف الوان جهت پوشش دهي و روكش سطوح كف سالنهاي كارخانجات از قبيل كارخانه هاي داروسازي و توليد كنندگان انبارها و همينطور پاركينگ هاي طبقاتي استفاده شده و سطحي براق با مقاومت بالا در برابر مواد شيميايي و خورنده ،لوازم الكتريكي، صنايع غذايي ايجاد مينمايد. اين محصول عمدتا بر روي بتون اجرا گرديده و يك سطح يكپارچه، زيبا، بدون گرد و غبار و بهداشتي ايجاد مينمايد .به مقتضاي دوام و مقاومت سايشي بالاي اين پوشش عبور و مرور افراد و وسايل نقليه سبك و سنگين بدون هيچ مشكلي قابل انجام ميباشد .قابليت اعمال همراه با سیلیس ( نسبت اختلاط 25-20 % وزنی) به عنوان لایه میانی و یا بدون سیلیس به عنوان لایه نهایی را دارا می باشد.
نام محصول : پوشش کف پلی اورتان
کد محصول : ALCO-5509  
معرفی و کاربرد : پوشش كف الوان جهت پوشش دهي و روكش سطوح كف سالنهاي كارخانجات، پاركينگ ‎ ها و ... استفاده شده و سطحي براق با مقاومت بالا ايجاد مينمايد. اين محصول عمدتاً بر روي بتن و يا پوشش كف اپوكسي اجرا گرديده و يك سطح يكپارچه، زيبا، بدون گرد و غبار و بهداشتي ايجاد مي نمايد. به مقتضاي دوام و سايش بالاي اين پوشش عبور و مرور افراد و وسايل نقليه سبك و سنگين بدون هيچ مشكلي قابل انجام ميباشد. اين نوع پوشش بواسطه منعطف بودن، در برابر تركهاي بتن پايدار بوده و از سوي ديگر در برابر ضربات نيز مقاوم مي باشد.
نام محصول : سيلر پوشش كف
کد محصول : ALCO-5503  
معرفی و کاربرد : این محصول که از رزین های خالص اپوکسی و سخت کننده های آمینی تهیه شده است عمدتا جهت مسدود کردن درزهای موجود در بتن و یا جهت افزایش چسبندگی لایه فوقانی به سطح بتن بکار میرود. 5503 بدون فام بوده و به خاطر چسبندگی بسیار بالا و نفوذپذیری عالی به بتن قبل از اجرای لایه بعدی پوشش کف استفاده از این سیلر پیشنهاد میشود.
نام محصول : سيلر مرطوب
کد محصول : ALCO-2225  
معرفی و کاربرد : اين محصول يك سيلر دوجزئی اپوکسی می باشدکه در مقابل آب و مواد شیمیایی ( از قبیل اسیدها و بازها ) مقاوم بوده و استفاده از این سیلر قبل از اعمال رنگ اپوکسی بر روی سطوح جاذب مانند بتون توصیه می شود. این سیلر بدلیل نفوذپذیری زیاد، ترکهای سطحی و خلل و فرج سطوح متخلخل را پوشانده و باعث افزایش چسبندگی رنگ اعمالی می گردد.
نام محصول : لایه ي میانی منعطف پلی اورتان ( ممبرین )
کد محصول : ALCO-5514  
معرفی و کاربرد : این پوشش بر پایه رزین پلي اورتان اصلاح شده و از بهترین مواد اوليه موجود در بازارساخته شده است. این پوشش بدون حلال بوده و به عنوان لایه مياني در سيستم پوشش كف مورد استفاده قرار مي گيرد و علاوه بر اینكه یك لایه ضد آب جهت جلوگيري از نفوذ آب به سقف ایجاد مي نماید بدليل انعطاف خيلي زیاد آن مي تواند لایه هاي دیگر سيستم پوششي را كه سختي بالا دارند و بر اثر تردد وسایل نقليه سنگين امكان شكستگي آن مي باشد را حفاظت نماید.
نام محصول : میانی پوشش کف اپوکسی دو جزیی
کد محصول : ALCO-5501  
معرفی و کاربرد : اين پوشش بدون حلال بوده و به عنوان يك لايه مياني جهت پوشش ، دهي كف بتني سالن هاي كارخانجات صنعتي، دارويي صنايع غذايي و سالن هاي مونتاژ لوازم الكتريكي و انبارها مورد استفاده قرار مي گيرد. اين محصول مقاومت سايش و دوام بالا داشته و قابليت اعمال همراه با سيليس به عنوان لايه مياني را داشته و در سايت به همراه اختلاط با فيلر يا اروزيل به عنوان بتونه جهت ترميم و يا يكنواخت كردن سطح به كار مي رود.